سه شنبه 6 تير 1396  
آموزش وپژوهش
اخبار ویژه
موضوعات پژوهشي سال 94

موضوعات پژوهشي سال 94 به شرح ذيل اعلام شد


فراخوان اولويت هاي پژوهشي گمرك جهت همكاري با دانشگاه ها ، مراكز و موسسات علمي –پژوهشي

دفتر مطالعات ، تحقيقات و ظرفيت سازي گمرك ايران اولويت هاي پژوهشي سال 94 را جهت همكاري با دانشگاه ها ، مراكز و موسسات علمي – پژوهشي اعلام كرد.


سامانه يادگيري الكترونيكي راه اندازي شد

امكان آموزش اظهار از راه دور در سامانه مذكور فراهم گرديد


حمايت مالي دفتر آموزش و توانمندسازي از همكاران علاقمند به مشاركت در امر تأليف كتب يا نگارش متون علمي مرتبط با گمرك

دفتر آموزش و توانمندسازي در فراخواني خطاب به كليه پرسنل شاغل و بازنشسته اعلام كرد؛ با عنايت به تأكيدات ويژه رئيس‌كل گمرك جمهوري اسلامي ايران اين دفتر از همكاران فعال و علاقمند به مشاركت در امر تأليف و ترجمه كتب يا نگارش متون علمي حمايت مالي مي‌كند. متن كامل اين فراخوان بدين شرح است:


موضوعات پژوهشي سال 94
فراخوان اولويت هاي پژوهشي گمرك جهت همكاري با دانشگاه ها ، مراكز و موسسات علمي –پژوهشي
سامانه يادگيري الكترونيكي راه اندازي شد
دستورالعمل آزمون ورودي دكتري 1393 دانشگاه عالي دفاع ملي
حمايت مالي دفتر آموزش و توانمندسازي از همكاران علاقمند به مشاركت در امر تأليف كتب يا نگارش متون علمي مرتبط با گمرك
بيشتر
کارگزاران گمرکی
Copyright © 2010 The Islamic Republic of Iran Customs Administration - All rights reserved.