محیط کسب و کار امن، لازمه توسعه اقتصادی
   
 
  • رتبه برتر در حوزه عرضه خدمات الکترونیکی و تحول دیجیتالی در نظام اداری به گمرک ایران تعلق گرفت

   در دومین همایش نظام اداری کشور

   رتبه برتر در حوزه عرضه خدمات الکترونیکی و تحول دیجیتالی در نظام اداری به گمرک ایران تعلق گرفت

   رتبه برتر در حوزه عرضه خدمات الکترونیکی و تحول دیجیتالی در نظام اداری به گمرک ایران تعلق گرفت

   گمرک ایران در حوزه عرضه خدمات الکترونیکی و تحول دیجیتالی در نظام اداری حائز رتبه برتر شد.


   براساس ارزیابی عملکرد و پایش‌های دوره‌ای شورای مجمع مدیران دبیرخانه‌های نظام اداری کشور مستقر در ریاست جمهوری، گمرک ایران موفق به کسب رتبه برتر شد.
   براساس این گزارش در اجرای رهنمودهای ریاست جمهوری مبنی بر لزوم شفافیت در نظام اداری کشور و مبارزه با فساد اداری، تحقق دولت الکترونیک، تحول دیجیتال و صرفه‌جویی در هزینه‌ها و منابع کشور دومین همایش نظام اداری برگزار شد که گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان دستگاه برتر در حوزه استقرار سازمان بدون کاغذ دولت الکترونیک معرفی شد.
   این گزارش حاکی است با بررسی و ارزیابی عملکرد و پایش‌های دوره‌ای شورای مجمع مدیران دبیرخانه‌های نظام اداری کشور مستقر در ریاست جمهوری طی سال‌های 1391 تا 1396 گمرک ایران در حوزه استقرار سازمان بدون کاغذ و دولت الکترونیک در بین یک هزار و هشتصد و سی و هشت دستگاه سراسر کشور موفق به کسب رتبه برتر گردید.
   گفتنی است در این همایش احمد ذاکری مدیرکل امور اداری و رفاه ، فیروزه خیالی مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات و مهدی درویش ملا مدیر امور اداری پروژه اتوماسیون و رئیس دبیرخانه مرکزی گمرک ایران موفق به دریافت لوح تقدیر از سوی معاون پشتیبانی و تحول اداری ریاست جمهوری شدند.

اخبار
دسترسی سریع
تعامل الکترونیک
پیوندها