محیط کسب و کار امن، لازمه توسعه اقتصادی
   
 
  • آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای بین المللی تأمین 20 قلاده سگ موادیاب

   آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای بین المللی تأمین 20 قلاده سگ موادیاب

   آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای بین المللی تأمین 20 قلاده سگ موادیاب

   گمرک جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد نسبت به تأمین 20 قلاده سگ مواد یاب از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای بین المللی اقدام نماید. لذا از شرکت های واجد شرایط بر اساس شرایط مناقصه دعوت می گردد جهت شرکت در این مناقصه نسبت به انجام موارد ذیل اقدام نمایند:

   نوع مناقصه : مناقصه عمومی دو مرحله ای بین المللی .
   نوع تضمین : شرکت در مناقصه به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی یا واریز وجه نقد به شماره حساب 4001001106370306 و ارائه فیش بانکی مربوطه .
   مبلغ تضمین : 000،000، 700 (هفتصد میلیون ریال ) یا معادل 530،17 یورو
   4-مهلت ومکان دریافت اسناد مناقصه توسط مناقصه گران :
   1-4- مهلت دریافت اسناد : از تاریخ 1396/07/19 الی 1396/07/29
   2-4- مکان دریافت اسناد مناقصه : تهران – بالاتر از میدان ولیعصر – جنب کوچه ناصر – ساختمان مرکزی گمرک جمهوری اسلامی ایران – طبقه اول – اداره کل توسعه و تجهیز – اتاق 109 – اداره امور قرارداد ها و مناقصات .

   5-مهلت و مکان تحویل پاکات پیشنهادات :
   1-5- مهلت ارائه پیشنهادات : 1396/08/30 می باشد.
   test
   1
   2
   3
   4
   5


   2-5- ارسال پاکات پیشنهادات : به نشانی ذکر شده در بند 2-4 .
   زمان بازگشایی پاکات : روز چهارشنبه مورخ 1396/09/01 خواهد بود.
   مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس www.irica.irو پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات و یابا شماره تلفن 82992169-021 تماس حاصل نمایند.

اخبار
دسترسی سریع
تعامل الکترونیک
پیوندها