محیط کسب و کار امن، لازمه توسعه اقتصادی
   
 
  • حوزه نظارت گمرکات استان خوزستان

   گمرک نام سمت تلفن نمابر کشیک کد شهر
   حوزه نظارت استان خوزستان غلامرضا بلوطی میرزا ناظر گمرکات استان و مدیرکل کل گمرک اهواز 33332016 33335038
   061
   آبادان غلامرضا رجبی مدیر کل 53222585 53222566
   061
   خرمشهر علی سلیمانی سرپرست 53521110 53521110
   061
   چذابه بهروز کرمی رئیس 36773173 53586240
   061
   شلمچه محسن معماری رئیس 53586316 53586240
   061
   بندر امام خمینی - مدیر کل 52220710 52220810
   061
اخبار
دسترسی سریع
تعامل الکترونیک
پیوندها