محیط کسب و کار امن، لازمه توسعه اقتصادی
   
 
    • طبقه بندی آیین نامه / قوانین و مقررات
    • استعلام مشخصات واحدهای تولیدی صادر کننده معتبر فعال

      استعلام مشخصات واحدهای تولیدی صادر کننده معتبر فعال

      کلیه گمرکات اجرایی کشور موضوع: استعلام مشخصات واحدهای تولیدی صادرکننده معتبر فعال باسلام و احترام پیرو بخشنامه شماره 73096‏/95 مورخ 22‏‏/4‏‏/95 موضوع استعلام مشخصات واحدهای تولیدی صادرکننده معتبر فعال در گمرکات اجرایی کشور، با عنایت به عدم وصول پاسخ از برخی گمرکات اجرایی، به منظور حمایت همه جانبه و هدفمند از صادرات کشور و ارائه تسهیلات گمرکی جدید به واحدهای تولیدی صادراتی معتبر فعال در آن گمرک، چنانچه تا کنون نسبت به ارسال اطلاعات درخواستی به این دفتر اقدام ننموده اند، شایسته است پس از اخذ تأییدیه از واحدهای حقوقی و حراست خود، نسبت به ارسال اطلاعات موصوف در قالب فایل ضمیمه (در محیط نرم افزاری Excel) تسریع نمایند.
اخبار
دسترسی سریع
تعامل الکترونیک
پیوندها