محیط کسب و کار امن، لازمه توسعه اقتصادی
   
 
  • طبقه بندی آیین نامه / قوانین و مقررات
  • ضوابط صادرات شیر خشک اطفال

   ضوابط صادرات شیر خشک اطفال

   پیرو بخشنامه های شماره 613737‏/97‏/175 مورخ 24‏/05‏/97و شماره 1587019‏/97‏/387 مورخ 21‏/12‏/97، به پیوست نامه شماره 3356656 مورخ 26‏/12‏/97 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال و ضمن تأکید بر مفاد بخشنامه صدرالاشاره اعلام میدارد: صادرات شیر خشک اطفال صرفاً توسط واحدهای تولیدی مجاز مطابق مفاد نامه اشاره شده (ضمیمه این بخشنامه) امکانپذیر میباشد. بدیهی است مطابق مفاد بخشنامه مورخ 24‏/05‏/97 (صدرالاشاره)، صادرات انواع شیرخشک صنعتی کماکان ممنوع میباشد.
   فایل ضمیمه
اخبار
دسترسی سریع
تعامل الکترونیک
پیوندها