محیط کسب و کار امن، لازمه توسعه اقتصادی
   
 
  • طبقه بندی آیین نامه / قوانین و مقررات
  • ضوابط صادرات محصول کینوا تولید داخل

   ضوابط صادرات محصول کینوا تولید داخل

   به پیوست تصویر نامه شماره 333205‏/60 مورخ 25‏/12‏/97 دفتر مقررات صادرات وواردات وزارت صنعت، معدن وتجارت منضم به نامه شماره 7295‏/504‏/97 مورخ 18‏/12‏/97 دفتر توسعه صادرات معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی ارسال واعلام می دارد: صادرات محصول کینوا تولید داخل کشور پس از نمونه گیری از محموله و ارسال آن به مرکز ملی تحقیقات شوری و صدور مجوز لازم از سوی مرکز برای دفتر مربوطه در وزارتخانه مذکور، صرفاً با تأییدیه سیستمی دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی (صرفاً توسط سرکارخانم لیلا حسنی) در پنجره واحد تجارت فرامرزی امکانپذیر میباشد.
   لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب به کلیه واحدها و گمرکات تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای امر نظارت مستمر معمول دارند.
   فایل ضمیمه
اخبار
دسترسی سریع
تعامل الکترونیک
پیوندها