محیط کسب و کار امن، لازمه توسعه اقتصادی
   
 
  • طبقه بندی آیین نامه / قوانین و مقررات
  • کیل مصرف باطری فرسوده در تولید شمش سرب

   کیل مصرف باطری فرسوده در تولید شمش سرب

   پیرو بخشنامه شماره 985781‏/97 مورخ 15‏/08‏/97 در خصوص میزان مجاز به صادرات شمش سرب از محل ورود موقت یک تن باطری قراضه، به پیوست تصویر نامه شماره317962‏/60 مورخ 11‏/12‏/97 مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص میزان شمش و سایر محصولات استحصالی از محل ورود موقت یک تن باطری فرسوده و نیز نامه های شماره 275145‏/60 مورخ 25‏/10‏/97 و 262760‏/60مورخ 11‏/10‏/97 دفتر مزبور در خصوص اجرایی بودن سقف مجاز به صادرات شمش سرب از محل ورود موقت از تاریخ 9‏/8‏/97 (بدون توجه به زمان انجام ورود موقت) جهت بهره برداری و اقدام لازم ارسال می گردد. دستور فرمایید با توجه به مفاد نامه های موصوف اقدام لازم با رعایت سایر مقررات وتشریفات (من جمله تبصره (2) ماده 86 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی در زمینه ضایعات قابل مصرف مجدد و دارای ارزش تجاری) معمول فرمایند.
   شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحدهای تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای امر نظارت مستمر معمول دارند.
   فایل ضمیمه
اخبار
دسترسی سریع
تعامل الکترونیک
پیوندها