محیط کسب و کار امن، لازمه توسعه اقتصادی
   
 
  • طبقه بندی آیین نامه / قوانین و مقررات
  • مرجع تشخیص گوجه فرنگی گلخانه ای صادراتی

   مرجع تشخیص گوجه فرنگی گلخانه ای صادراتی

   پیرو بخشنامه های منتهی به شماره955264‏/97 مورخ 7‏/8‏/97، به پیوست تصویر نامه شماره 7130‏/504‏/97 مورخ 12‏/12‏/97 مدیرکل محترم دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی ارسال و اعلام میدارد: علاوه بر نمایندگان معرفی شده قبلی مندرج در بخشنامه های پیروی، آقای مدد علی رستمی نیز به عنوان نماینده وزارت جهادکشاورزی جهت درج مجوزهای سیستمی گلخانه ای بودن محموله های گوجه فرنگی صادراتی در سامانه جامع امورگمرکی، معرفی می گردد.
   لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحد های تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
   فایل ضمیمه
اخبار
دسترسی سریع
تعامل الکترونیک
پیوندها