محیط کسب و کار امن، لازمه توسعه اقتصادی
   
 
  • طبقه بندی آیین نامه / قوانین و مقررات
  • تاکید بر ممنوعیت صادرات انواع کاغذ و کاغذ باطله

   تاکید بر ممنوعیت صادرات انواع کاغذ و کاغذ باطله

   پیرو بخشنامه های شماره 735515‏/97‏/204 مورخ 20‏/6‏/97 و 1342339‏/97‏/333 مورخ 1‏/11‏/97، به پیوست تصویر نامه شماره 297441‏/60 مورخ 16‏/11‏/97 دفتر مقررات صادرات و واردات ارسال واعلام میدارد: ممنوعیت صادرات انواع کاغذ و کاغذ باطله تحت تعرفه های مندرج در ردیف های 11 تا 22 جدول پیوست نامه شماره 158527‏/60 مورخ 15‏/6‏/97 (ابلاغ شده طی بخشنامه 735515‏/97‏/204)و کاغذهای موضوع نامه شماره 50879‏/100‏/97 مورخ 30‏/10‏/97 سازمان توسعه تجارت ایران (ابلاغ شده طی بخشنامه شماره 1342339‏/97‏/333 )، همچنان به قوت خود باقی است. دستور فرمایید ارزیابان و کارشناسان محترم دقت کافی در راستای رعایت مفاد بخشنامه های ابلاغی به عمل آورند.
   لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحد های تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای امر نظارت مستمر معمول نمایند.
   فایل ضمیمه
اخبار
دسترسی سریع
تعامل الکترونیک
پیوندها