شنبه 30 دي 1396   00:53:54
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
 
امتیاز دهی
 
 

رويدادها
استاندارد
شنبه 25 ارديبهشت 1395 تفاهم‌نامه گمرك و سازمان ملي استاندارد براي ارائه تسهيلات به صادركنندگان و واحدهاي توليدي
تفاهم ‌نامه جديد ميان گمرك و سازمان ملي استاندارد با هدف ارائه تسهيلات بيشتر به صادركنندگان و واحدهاي توليدي به امضاي مسعود كرباسيان رئيس‌كل گمرك ايران و نيره‌ پيروزبخت رئيس سازمان ملي استاندارد رسيد.
متن كامل اين تفاهم‌نامه به شرح زير است:
در اجراي سياست‌هاي كلان اقتصاد مقاومتي و قانون اصلاح قوانين و مقررات سازمان ملي استاندارد ايران و در راستاي اجراي مواد 62 و 70 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 38 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و به‌منظور تسريع و تسهيل در امر صادرات و واردات به‌ويژه حمايت از توليدكنندگان داخلي اين تفاهم‌نامه بين سازمان ملي استاندارد ايران با نمايندگي سركار خانم نيره پيروزبخت (كه از اين پس سازمان ناميده مي‌شود) و گمرك جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي آقاي مسعود كرباسيان (كه از اين پس گمرك ناميده مي‌شود) به امضاء مي‌رسد.
ماده 1- هدف
هدف از انعقاد تفاهم‌نامه تسريع و تسهيل در صدور مجوزهاي لازم با رعايت اعمال نظارت‌هاي كيفي جهت كالاهاي مشمول استاندارد اجباري براي واردات و صادرات و به تبع آن روان‌سازي انجام تشريفات گمركي مي‌باشد.
ماده 2- موضوع
استفاده بهينه و مؤثر از توانمندي‌هاي اجرايي، اهرم‌ها و اختيارات قانوني طرف‌ها در امور زير:
2-1- صادرات
امكان صدور كالاها بدون نياز به اخذ مجوز موردي از سازمان درخصوص:
2-1-1- صادركنندگان داراي گواهي صادركننده برتر از سازمان
2-1-2- كالاهاي داراي پروانه كاربرد علامت استاندارد معتبر
2-1-3- بهره‌گيري از توان شركت‌هاي بازرسي تأييد صلاحيت شده سازمان با رعايت ضوابط و مقررات مرتبط
2-2- واردات
امكان ورود كالاها، بدون نياز به اخذ مجوز موردي از سازمان درخصوص:
2-2-1- واحدهاي توليدي كه مستقيماً به موجب بند "ت" از ماده 38 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و آيين‌نامه آن مبادرت به واردات مواد اوليه و تجهيزات حدواسط و اجزاء قطعات ماشين‌آلات خط توليد در حد نياز سالانه آنها و مشمول استاندارد اجباري مي‌نمايند، پس از اخذ يكبار مجوز از سازمان استاندارد مي‌توانند در موارد بعدي با ارائه گواهي‌نامه ثبت مواد اوليه / حد واسط (همان كالا با همان مشخصات) پس از تأييد سازمان بدون نياز به اخذ مجوز جديد با رعايت ساير مقررات كالاي خود را وارد نمايند.
2-2-2- شركت‌هاي بازرگاني صرفاً با ارائه قرارداد بين شركت و واحد توليدي با تاريخ قبل از ثبت سفارش مي‌توانند مبادرت به واردات كالاهاي يادشده نمايند.
تبصره 1: مدت اعتبار گواهي‌نامه مذكور دو سال از زمان صدور مي‌باشد.
تبصره 2: كالاهايي كه از نظر ايمني و بهداشت حائز اهميت بوده و فهرست آنها توسط سازمان اعلام مي‌گردد از شمول تسهيلات فوق‌الذكر مستثني مي‌باشند.
تبصره 3: به لحاظ نمونه‌برداري و كنترل تصادفي و تمديد و يا عدم اعتبار گواهي‌نامه كالاهاي مذكور توسط سازمان و انجام فرآيند قانوني صدور گواهي ارزيابي انطباق، ارسال مستندات مربوط به هر محموله و تأييد سازمان الزامي مي‌باشد.
2-2-3- واحدهاي توليدي كه مستقيماً كالاهاي سرمايه‌اي و ماشين‌آلات خط توليد خود را با تأييد دستگاه ذي‌ربط وارد نمايند.
2-2-4- كالاهاي ورود موقت (مشمول استاندارد اجباري) به تشخيص گمرك مطابق مندرجات مواد 50 و 51 قانون امور گمركي از شمول كنترل و نظارت سازمان معاف مي‌باشند.
تبصره: در صورت تبديل ورود موقت كالا به ورود قطعي، اگر كالاي اوليه تبديل به محصول نهايي نشده باشد بايستي از سازمان استاندارد گواهي انطباق اخذ نمايد.
2-2-5- كالاهاي غيرتجاري به تشخيص گمرك به استناد تبصره ذيل بند 1 ماده 10 آيين‌نامه اجرايي مقررات صادرات و واردات از شمول كنترل و نظارت سازمان معاف مي‌باشد.
2-2-6- بهره‌گيري از توان شركت‌هاي بازرسي تأييد صلاحيت شده سازمان با رعايت ضوابط و مقررات مرتبط
ماده 3- حوزه كاربرد
مسئوليت اجراي اين تفاهم‌نامه به عهده ادارات كل استاندارد استان‌ها و كليه گمركات اجرايي سراسر كشور مي‌باشد.
ماده 4- وظايف طرف‌ها/ زمينه همكاري‌هاي متقابل
4-1- تعهدات سازمان طي استاندارد
4-1-1- ارائه فهرست كالاهاي وارداتي و صادراتي مشمول نظارت سازمان
4-1-2- ارائه فهرست كالاهاي داراي اهميت ايمني و بهداشتي
4-1-3- ارائه فهرست واحدهاي توليدي داراي پروانه كاربرذد علامت استاندارد از سوي سازمان
4-1-4- ارائه فهرست كامل و به‌روز شركت‌هاي بازرسي تأييد صلاحيت شده توسط سازمان
4-1-5- ارائه فهرست كامل دارندگان گواهي‌نامه صادركننده برتر در سازمان
4-1-6- ارائه فهرست آزمايشگاه‌هاي همكار تأييد صلاحيت شده و آزمايشگاه‌هاي داراي گواهي 17025 در سراسر كشور جهت همكاري با گمرك
4-1-8- ارائه خدمات آزمايشگاهي در پژوهشگاه استاندارد
4-2- تعهدات گمرك جمهوري اسلامي ايران
4-2-1- مكاتبه مستقيم با آزمايشگاه‌هاي دارنده گواهي 17025، پژوهشگاه استاندارد و يا آزمايشگاه‌هاي همكار صرفاً به منظور تعيين ماهيت كالا (كالاهاي غيرمشمول استاندارد اجباري)
4-2-2- ارائه شاخص‌هاي تعيين شده به منظور تعيين ماهيت كالا
4-2-3- ارائه فهرست انبارهاي اختصاصي طرف قرارداد
4-2-4- ارائه فهرست گمركات تخصصي كشور
4-2-5- ارسال رونوشت بخشنامه‌هاي ابلاغ شده گمرك در ارتباط با سازمان
4-2-6- فراهم آوردن امكان تبادل الكترونيكي (اطلاعات في‌مابين گمرك و سازمان استاندارد) براساس فيلدهاي اطلاعاتي مورد توافق در سامانه صادرات و واردات سازمان استاندارد
4-2-7- اعلام فهرست محموله‌هاي مرجوعي به سازمان (كالاهاي مشمول استاندارد اجباري كه عدم انطباق آنها از سوي سازمان استاندارد صادر شده است) از گمركات اجرايي كشور در دوره‌هاي سه ماهه
4-2-8- مكاتبه دفتر تعيين تعرفه گمرك با دفتر ارزيابي كيفيت كالاهاي صادراتي و وارداتي در صورت مشاهده مغايرت نتايج آزمون ماهيت كالا
ماده 5- روش اجرايي
5-1- دو طرف نمايندگان خود را جهت تشكيل كارگروه مشترك (حداكثر 20 روز پس از امضاء تفاهم‌نامه) معرفي مي‌كنند.
5-2- مصوبات كارگروه مشترك در چارچوب مفاد مندرج، پس از تأييد امضاءكنندگان تفاهم‌نامه اجرايي خواهد بود.
5-3- مدت اعتبار اين تفاهم‌نامه از تاريخ امضاء دو سال بوده كه در پايان پس از موافقت طرفين قابل تمديد است.
5-4- اين تفاهم‌نامه در پنج ماده، 29 بند و چهار تبصره در دو نسخه كه هر يك حكم واحد دارند، در تاريخ 19/2/1395 به امضاء رسيد.
      نيره پيروزبخت                                                           مسعود كرباسيان
رئيس سازمان ملي استاندارد ايران                 رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران

 
امتیاز دهی
 
 

تماس با ما

آدرس یک

ساختمان مرکزی - خیابان شهید بهشتی - بین خیابان میرعماد و خیابان پاکستان - روبروی مصلی تهران

آدرس دو

ساختمان شماره 2 -تهران - خیابان ولی عصر (عج) - بالاتر از میدان ولیعصر(عج) - نبش کوچه ناصر

بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 9742757
تعداد بازديد کنندگان سايت: 6338710 تعداد بازديد زيرپورتال: 20824913 اين زيرپورتال امروز: 1893 سایت در امروز: 478 اين صفحه امروز: 62