شنبه 30 دي 1396   00:58:19
الكترونيكي شدن 34 عمليات گمركي در دولت يازدهم
اطلاعيه گمرك در مورد تعيين ارزش كالاهاي صادراتي فاقد سابقه در بانك اطلاعات ارزش
15 گمرك كشور مجاز به صدور مجوز ورود موقت كالا شدند
بازديد رئيس گمرك افغانستان از گمرك غرب تهران
گمرك در تسهيل تجارت نقش اساسي دارد
  • 1389/4/9 چهارشنبه گمرك در تسهيل تجارت نقش اساسي دارد
    وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به نقش و اهميت گمرك در عرصه حاكميتي كشور گفت اقتصاد جهاني بدون تجارت موضوعيت ندارد و تجارت جهاني نيز بدون وجود گمرك منتفي است.
بيشتر
Copyright © 2010 The Islamic Republic of Iran Customs Administration - All rights reserved.