شنبه 30 دي 1396   00:59:58
متون عمومي

روشهاي كشف مواد مخدر درفرودگاهها


·        مبحث  اول

·        مبحث  دوم

·        مبحث  سوم

·        مبحث  چهارم

·        مبحث  پنجم

·        مبحث  ششم

·        مبحث  هفتم

·        مبحث  هشتم

·        مبحث   نهم

·        مبحث   دهم

·        مبحث   يازدهم

·        مبحث   دوازدهم

·        مبحث   سيزدهم

 

توجه فرماييد : اين قسمت بصورت فيلم بوده و براي مشاهده آن بايستي از نرم افزارهايي چون ( ,Windows Media Player , Xing MPEG Player ) استفاده نماييد

Copyright © 2010 The Islamic Republic of Iran Customs Administration - All rights reserved.