شنبه 30 دي 1396   00:57:51
متون عمومي

          گمرک جمهوری اسلامی ایران                                                                                                                                                                                                     
اقدامات ستاد گسترش فرهنگ عفاف و حجاب  گمرك جمهوري اسلامي ايران در سال 1386
 
        اقدامات فرهنگي انجام گرفته درسال جاري توسط ستاد گسترش فرهنگ عفاف و حجاب  گمرك جمهوري اسلامي ايران به منظور تحقق مرحله يكم نماي كلان مراحل تحقق راهكارهاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، بشرح ذيل اعلام ميگردد :
1-     برگزاري منظم جلسات ستاد ( سيزده جلسه ) به منظور ارائه راهكارهاي اجرايي مرتبط با هدف ارتقاء فرهنگ عفاف و حجاب ، پيگيري جهت تحقق مصوبات و نتايج حاصله،
2- برگزاري مسابقه مقاله نويسي به مناسبت ولادت دخت گرامي نبي اكرم حضرت فاطمه زهرا(س).
3- ابلاغ مراتب بهره گيري از ارزيابان زن، جهت ارزيابي كالاهاي همراه بانوان مسافر در حد امكانات موجود به گمركات اجرايي مورخ 18/4/86 .
4- ارسال تصاوير قانون ساماندهي مد و لباس مصوب 12/10/85 مجلس شوراي اسلامي و نماي كلان مراحل تحقق راهكارهاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و شرح مراحل آن به كليه گمركات به منظور تدوين برنامه هاي مربوطه و ارسال به ستاد گسترش فرهنگ عفاف و حجاب گمرك در تاريخ 25/4/86 .
5-  اطلاع رساني در خصوص نحوه پوشش كاركنان و اربابان رجوع و توزيع بن به كاركنان جهت خريد البسه متناسب با شئونات اسلامي و اداري والزام به رعايت حدود مورد نظر .
6-     لحاظ نمودن لزوم رعايت عفاف و حجاب و بكارگيري ضوابط و ارزشهاي اسلامي در قراردادهاي منعقده با اشخاص حقيقي و حقوقي توسط نيروي انساني ذيمدخل در انجام قرارداد با قيد حق فسخ يكطرفه براي گمرك درصورت عدم رعايت موضوع مورخ 25/4/86.
7- هوشيارسازي مديران براي مناسب سازي فضاي فيزيكي محيط كار براي شاغلين و مراجعين زن و مرد در گمركات اجرايي و ادارات ستادي و عند اللزوم پيش بيني اعتبار و اقدام براي اصلاح هندسي و تغييرات لازمه .
                          
    8- مشاركت و نظرخواهي از مسئولين ادارات ستادي و گمركات اجرايي با توزيع پرسشنامه مرتبط با موضوع ، به منظور تنظيم برنامه ها و فعاليتهاي ستاد در دو بخش درون سازماني و برون سازماني در تاريخ 3/5/86 .
      9- نشست توجيهي مشترك اعضاء ستاد با مديران و معاونين گمركات اجرايي تهران مورخ   9/5/86 و  مذاكره و گفتگوي دو جانبه براي اشاعه فرهنگ عفاف و حجاب و همچنين با مديران دفاتر ستادي گمرك ايران مورخ 23/5/86 .
10-    برنامه ريزي جهت حضور اعضاء در حوزه هاي نظارت گمركات اجرايي هشت استان، به منظور برگزاري همايشهاي استاني و اطلاع رساني در باب فعاليتهاي ستاد ، آشنايي با مشكلات اجرايي و هماهنگيهاي لازم براي برطرف نمودن موانع موجود با موضوع عفاف و حجاب .
11- در راستاي تحقق بند 3 حوزه نظارت خراسان رضوي براي اولين سفر استاني انتخاب ، مورخ 16/8 ضمن بازديد از گمرك مرزي سرخس جلسه اي با حضور كليه كاركنان آن گمرك برگزار و مورخ 17/8 نيز در محل گمرك مشهد گردهمايي مشتركي با مديران و معاونين آن گمرك و ديگر گمركات استان خراسان برپا گرديد همچنين دومين سفر استاني نيز از تاريخ 21/9 لغايت 22/9 در حوزه نظارت سيستان و بلوچستان با برنامه اي مشابه استان خراسان رضوي براي گمرك مرزي ميرجاوه و گمرك زاهدان انجام گرفت. ضمن آنكه ميان كاركنان گمرك ميرجاوه هدايايي به منظور پيام رساني فرهنگي توزيع گرديد .
12- ديدار با حضرت حجت الاسلام و المسلمين سليماني امام جمعه زاهدان و شرح اقدامات صورت گرفته مرتبط با موضوع و استفاده از رهنمودهاي ايشان .
13-   تاييد و امضاي نهايي توافق نامه مشترك ميان گمرك جمهوري اسلامي ايران و شوراي فرهنگ عمومي در خصوص راهكارهاي عمومي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب مورخ 19/9/86 .
14- انجام فعاليتهاي فرهنگي جهت اطلاع رساني به مديران و ديگر همكاران از طريق ارائه كتاب ، لوح فشرده و... كه در اين راستا و به عنوان اولين اقدام كتاب فرهنگ برهنگي و برهنگي فرهنگي تاليف جناب آقاي غلامعلي حداد عادل به مديران اهداء و با توزيع كتاب "حجاب دختران" در گمركات كشور در راستاي آموزش از راه دور كاركنان 30 ساعت آموزش ضمن خدمت براي پذيرفته شدگان آزمون برپا شده از كتاب مذكور اختصاص يافته همچنين مراحل توزيع كتاب فلسفه زن بودن تاليف آيت الله سيد محمد خامنه اي جهت اعضاء كاركنان گمركات تهران و تجهيز كتابخانه هاي برخي گمركات به كتب مرتبط با موضوع دردست اقدام مي باشد .
15- برنامه ريزي براي انجام هماهنگيهاي لازم با روابط عمومي سازمان جهت درج مطالب مرتبط با موضوع  و گزارش عملكرد ستاد گسترش فرهنگ عفاف و حجاب گمرك و معرفي كتب و مقالات برگزيده در نشريه و سايت گمرك .
16- جمع بندي فعاليتهاي انجام گرفته و ارسال گزارش عملكرد هر سه ماه يكبار به شوراي فرهنگ عمومي
Copyright © 2010 The Islamic Republic of Iran Customs Administration - All rights reserved.