چهارشنبه 27 دي 1396  
آموزش وپژوهش
اخبار ویژه
موضوعات پژوهشي سال 94

موضوعات پژوهشي سال 94 به شرح ذيل اعلام شد


فراخوان اولويت هاي پژوهشي گمرك جهت همكاري با دانشگاه ها ، مراكز و موسسات علمي –پژوهشي

دفتر مطالعات ، تحقيقات و ظرفيت سازي گمرك ايران اولويت هاي پژوهشي سال 94 را جهت همكاري با دانشگاه ها ، مراكز و موسسات علمي – پژوهشي اعلام كرد.


سامانه يادگيري الكترونيكي راه اندازي شد

امكان آموزش اظهار از راه دور در سامانه مذكور فراهم گرديد


حمايت مالي دفتر آموزش و توانمندسازي از همكاران علاقمند به مشاركت در امر تأليف كتب يا نگارش متون علمي مرتبط با گمرك

دفتر آموزش و توانمندسازي در فراخواني خطاب به كليه پرسنل شاغل و بازنشسته اعلام كرد؛ با عنايت به تأكيدات ويژه رئيس‌كل گمرك جمهوري اسلامي ايران اين دفتر از همكاران فعال و علاقمند به مشاركت در امر تأليف و ترجمه كتب يا نگارش متون علمي حمايت مالي مي‌كند. متن كامل اين فراخوان بدين شرح است:


موضوعات پژوهشي سال 94
فراخوان اولويت هاي پژوهشي گمرك جهت همكاري با دانشگاه ها ، مراكز و موسسات علمي –پژوهشي
سامانه يادگيري الكترونيكي راه اندازي شد
دستورالعمل آزمون ورودي دكتري 1393 دانشگاه عالي دفاع ملي
حمايت مالي دفتر آموزش و توانمندسازي از همكاران علاقمند به مشاركت در امر تأليف كتب يا نگارش متون علمي مرتبط با گمرك
بيشتر
کارگزاران گمرکی
Copyright © 2010 The Islamic Republic of Iran Customs Administration - All rights reserved.