پنجشنبه 8 تير 1396   09:57:46
منو
فرم ثبت شكايت
مشخصات گمرك / واحد مورد شكايت
* نام گمرك يا واحد ستادي كه از آن شكايت داريد
واحدي كه از آن شكايت داريد
اطلاعات شكايت
* متن شكايت

تصوير اسناد :
 
امتیاز دهی
 
 

Copyright © 2010 The Islamic Republic of Iran Customs Administration - All rights reserved.