يكشنبه 10 ارديبهشت 1396   15:17:48
منو صفحات عمودي
تـــــوجــــــــــــــــــــــه
با توجه به ابلاغ ساختار سازماني جديد، نمودار كلي در انتهاي صفحه قابل مشاهده است ، ضمناً جزئيات ساختار ذيل نيز در حال بروز رساني مي باشد.
ساختار سازمانی
نمودار چارت سازمانی
Copyright © 2010 The Islamic Republic of Iran Customs Administration - All rights reserved.