شنبه 17 بهمن 1394   21:50:50
جستجوي اطلاعات
عنوان شماره ارجاع
متن سال
تاريخ شماره بخشنامه

سال بخشنامهشماره بخشنامهموضوع بخشنامهعنوانشماره ارجاعنام بخش
1394
196876/94/174858/73/341
لزوم اخذ تاييديه مجدد ترخيص از تاريخ 14/8/94 جهت محموله هاي وارداتي روغن (سويا , كلزا, آفتابگردان و پالم )
[نمايش]

دفتر واردات(مديركل)
1394
190744/94/181138/73/335
ممنوعيت واردات انواع گل و انواع پياز گل و ..
[نمايش]

دفتر واردات(مديركل)
1394
190750/94/175052/113/73/334
ميزان تخفيف حقوق ورودي كالاهاي تحت رديف تعرفه 559320
[نمايش]

دفتر واردات(مديركل)
1394
203307/366
غير نفتي
معرفي متولي ماهيت نمونه هاي ارسالي كاه - خوراك دام

دفتر صادرات(مديركل)
1394
202971/362
نفتي
ضوابط صدور فرآورده هاي نفتي توسط شركت اكسيرسازان اطلس

دفتر صادرات(مديركل)
12345678910...>>>
Copyright © 2010 The Islamic Republic of Iran Customs Administration - All rights reserved.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (gomrokguest)

تمامي حقوق اين پورتال متعلق به گمرك جمهوري اسلامي ايران ميباشد
Powered By Sigma ITID.