پنجشنبه 3 اسفند 1396   16:22:30

          گمرک جمهوری اسلامی ایران                                                                                                                                                                                                     
جستجوي اطلاعات
عنوان شماره ارجاع
متن سال
تاريخ شماره بخشنامه

سال بخشنامهشماره بخشنامهموضوع بخشنامهعنوانشماره ارجاعنام بخش
1396
1224006/280
نفتی
معرفی پالایشگاه ستاره خلیج فارس بعنوان پالایشگاه مرجع

مدیر کل دفتر صادرات
1396
459533/115
ورودموقت
[نمايش]

مدیر کل دفتر صادرات
1396
459501/116
ورودموقت
[نمايش]

مدیر کل دفتر صادرات
1396
369789/98
نفتی
[نمايش]

مدیر کل دفتر صادرات
1396
356181
نفتی
[نمايش]

مدیر کل دفتر صادرات
12345678910...>>>
 
امتیاز دهی
 
 

Copyright © 2010 The Islamic Republic of Iran Customs Administration - All rights reserved.