دوشنبه 9 آذر 1394   00:39:41
جستجوي اطلاعات
عنوان شماره ارجاع
متن سال
تاريخ شماره بخشنامه

سال بخشنامهشماره بخشنامهموضوع بخشنامهعنوانشماره ارجاعنام بخش
1394
168078/285
غير نفتي
تاكيد بر موضوع توقف صدور پروانه بصورت كاغذي

دفتر صادرات(مديركل)
1394
167684/283
غير نفتي
تعطيلي مرز مهران بدليل برگزاري مراسم اربعين

دفتر صادرات(مديركل)
1394
167689/282
غير نفتي
تمديد مهلت اعتبار براي خروج موقت تريلر ونيمه تريلر فاقد شماره

دفتر صادرات(مديركل)
1394
167754/281
نفتي
اعتراض برخي از متهمين پرونده هاي قاچاق فرآورده هاي نفتي

دفتر صادرات(مديركل)
1394
167766/280
نفتي
ضوابط صدور فرآورده هاي نفتي توسط شركت هاي پترو فرزان وآواتات تاكستان وآقاي محمدرضا توكلي

دفتر صادرات(مديركل)
12345678910...>>>
Copyright © 2010 The Islamic Republic of Iran Customs Administration - All rights reserved.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (gomrokguest)

تمامي حقوق اين پورتال متعلق به گمرك جمهوري اسلامي ايران ميباشد
Powered By Sigma ITID.