محیط کسب و کار امن، لازمه توسعه اقتصادی
   
 
  • به طور بسیار مختصر و مفید مراحل مختلف تشریفات گمرکی کالاهای نمایشگاهی را بیان نمایید.

   پس از وصول کالا به گمرک نمایشگاه و اخذ قبض انبار به شرح ذیل است :
   1-     اخذ و ارائه نامه مشارکت از سهامی نمایشگاههای بین المللی دال برواگذاری غرفه.
   2-     تنظیم اظهارنامه واردات موقت و ضمیمه نمودن اسناد از جمله: فاکتور، عدل بندی، بارنامه حمل ،‌وکالتنامه ،‌تعهد سفارت، نامه مشارکت و ... به آن.
   3-     تأمین حقوق وعوارض متعلقه براساس 50% ارش کالا بعلاوه حقوق و عوارض کامل بصورت سپرده نقدی بحساب گمرک نمایشگاهها نزد بانک ملی و یا ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط، و یا تعهد نامه سفارت (حسب مورد).
   4-     تعیین ارزیاب و انجام عملیات ارزیابی و امضاء اظهارنامه.
   5-     امضاء پروانه و اظهارنامه توسط رئیس سرویس ارزیابی و اخذ پروانه ورود موقت.
   6-     مراجعه به دفتر کل انبارها، درب خروج و انبارجهت بارگیری و حمل به غرفه.
   7-     اتمام دوره نمایشگاه مربوط و تحویل مجدد کالا به انبار.

اخبار
دسترسی سریع
تعامل الکترونیک
پیوندها