محیط کسب و کار امن، لازمه توسعه اقتصادی
   
 
    • آیا تمامی صاحبان کالا یا نمایندگان قانونی آنها توانایی انجام تشریفات گمرکی را دارند؟

      خیر، باتوجه به تخصصی بودن کار گمرک و مراحل مختلف تشریفات گمرکی ، توصیه مؤکد آن است که خدمات حق العملکاران گمرکی که دارای پروانه معتبر حق العملکاری از گمرک ایران هستند استفاده شود و از اعزام کارکنان غیرمتخصص یا افراد متفرقه ای که فاقد توانایی و تخصص لازم هستند جدأ پرهیز نمایند چرا که نتیجه ای جز اتلاف وقت ،‌هزینه و تأخیر در انجام تشریفات گمرکی را در پی نخواهد داشت.

اخبار
دسترسی سریع
تعامل الکترونیک
پیوندها