محیط کسب و کار امن، لازمه توسعه اقتصادی
   
 
    • بعد از اتمام دوره برگزاری نمایشگاه و تحویل کالا به انبار گمرک مراحل قانونی بعدی به چه صورت خواهد بود؟

      بعد از تحویل کالا به گمرک و اخذ قبض انبار صاحب کالا می تواند با تنظیم اظهارنامه مرجوعی نسبت به اعاده کالا به خارج از کشور اقدام نماید. در غیراینصورت بعد از گذشت چهارماه کالا مشمول مقررات متروکه شده و پس از طی مراحل قانونی نسبت به فروش آن اقدام خواهد شد.

اخبار
دسترسی سریع
تعامل الکترونیک
پیوندها