محیط کسب و کار امن، لازمه توسعه اقتصادی
   
 
    • چه اسناد و مدارکی جهت تنظیم اظهارنامه واردات موقت لازم است ؟

      بارنامه حمل، فاکتور، عدل بندی  دقیق، گواهی مبدأ ، قبض انبار گمرک ،‌وکالتنامه رسمی ،‌تعهد نامه سفارت (حسب مورد) ،‌نامه مشارکت از شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی دال بر واگذاری غرفه از جمله مدارک مورد نیاز می باشد.

اخبار
دسترسی سریع
تعامل الکترونیک
پیوندها