محیط کسب و کار امن، لازمه توسعه اقتصادی
   
 
    • اگر کالا بعد از اتمام نمایشگاه به گمرک تحویل نگردد چه خواهد شد؟

      پروانه ورود موقت صادره فقط در محدوده گمرک و محوطه نمایشگاه معتبر است و چنانچه کالا بدون اطلاع و هماهنگی قبلی از نمایشگاه خارج و تحویل نگردد مشمول مقررات قاچاق کالا بوده و اقدامات قانونی برعلیه صاحب کالا بعمل خواهد آمد.

اخبار
دسترسی سریع
تعامل الکترونیک
پیوندها