محیط کسب و کار امن، لازمه توسعه اقتصادی
   
 
    • بعد از برگزاری نمایشگاه آیا کالا را بایستی به گمرک تحویل داد؟

      حتمأ بعد از اتمام دوره نمایشگاه صاحب کالا موظف و متعهد است بلافاصله نسبت به بارگیری و تحویل کالا  بدون کم و کسری به گمرک نمایشگاهها اقدام نماید. چرا که ضمانتنامه بانکی و یا سپرده نقدی وی در گرو همین امر مهم است.

اخبار
دسترسی سریع
تعامل الکترونیک
پیوندها