محیط کسب و کار امن، لازمه توسعه اقتصادی
   
 
    • وقتی که کالا به گمرک نمایشگاه رسید آیا می توان بلافاصله آن را به محل غرفه ها انتقال داد یا تشریفات گمرکی دیگری ضرورت دارد؟

      پس از وصول کالا به گمرک و صدور قبض انبار ،‌صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به تنظیم و ارائه اظهارنامه واردات موقت اقدام تا پس از ارزیابی محموله و صدورپروانه ورود موقت نسبت به بارگیری وانتقال کالا به محل غرفه ها اقدام گردد.

اخبار
دسترسی سریع
تعامل الکترونیک
پیوندها