محیط کسب و کار امن، لازمه توسعه اقتصادی
   
 
    • آیا تعهد سفارتخانه ها به جای ضمانتنامه بانکی مورد قبول است ؟

      بلی ،‌به شرط آنکه تعهد نامه سفارت از طریق اداره کل تشریفات وزارت امور خارجه و دفتر امور صادرات گمرک ایران به گمرک نمایشگاهها ابلاغ گردد و در آن تعهد نامه به صراحت وکیل یا نماینده سفارت اعم از شخصیت حقیقی یا حقوقی و حدود اختیار آن مشخص گردد.

اخبار
دسترسی سریع
تعامل الکترونیک
پیوندها