محیط کسب و کار امن، لازمه توسعه اقتصادی
   
 
    • میزان واخذ ضمانتنامه به چه طریق تعیین میشود ؟

      با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده صاحب کالا و بالأخص فاکتور مربوط، براساس 50% ارزش کالا بعلاوه حقوق وعوارض کامل گمرکی براساس تعرفه کالا مشخص میگردد.  البته این میزان با توجه به نوع کالا و حساسیت آن با تشخیص رئیس گمرک محل تا سه برابر ارزش و حقوق وعوارض ممکن است افزایش یابد

اخبار
دسترسی سریع
تعامل الکترونیک
پیوندها