محیط کسب و کار امن، لازمه توسعه اقتصادی
   
 
    • تودیع ضمانتنامه به چه صورت می باشد ؟ آیا چک هم مورد قبول است ؟

      ضمانتنامه را بایستی بصورت سپرده نقدی به حساب گمرک نمایشگاهها و یا ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط (طبق فرم گمرک) به نفع گمرک نمایشگاهها ارائه نسبت به صدور معرفینامه به گمرک مهرآباد اقدام گردد.

اخبار
دسترسی سریع
تعامل الکترونیک
پیوندها